กรกฎาคม 6, 2022
5 แนวทางพิจารณา ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ช่วงโควิด-19

5 แนวทางพิจารณา ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ช่วงโควิด-19

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งการที่เราจะซื้อบ้านสักหลังหรือคอนโดสักห้องในช่วงสถานการณ์แบบนี้นั้น ก็คงต้องมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อไม่เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลัง โดยเฉพาะเรื่องของการเงิน ที่ต้องมีการวางแผนให้พร้อมอย่างถี่ถ้วน ดังนั้นวันนี้ menuahan จึงได้รวบรวม 5 แนวทางพิจารณา ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ช่วงโควิด-19 มาฝากให้กับผู้ที่สนใจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ได้พิจารณา ส่วนจะมีข้อควรคำนึงอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย

5 แนวทางพิจารณา ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ช่วงโควิด-19 ให้มีความมั่นคง

1. กำหนดวัตถุประสงค์ ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ช่วงโควิด-19 ให้ชัดเจนแน่นอน

สำหรับแนวทางแรกที่ควรพิจารณาอย่างชัดเจนคือ วัตถุประสงค์ในการซื้อ โดยคุณจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง หรือซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่า เพราะวัตถุประสงค์ในการซื้อที่แตกต่างกันก็นำมาซึ่งภาระที่แตกต่างกัน โดยหากเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัย บ้านหรือคอนโดที่เราซื้อมาจะมีสถานะกลายเป็น “หนี้สิน” ที่เราต้องผ่อนจ่ายทุกเดือน ซึ่งก็ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายให้ดี ไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะผ่อนไม่ไหวได้ ในขณะที่หากเป็นการซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่า แม้บ้านหรือคอนโดนั้นจะมีสถานะเป็น “สินทรัพย์” ที่ทำให้เรามีรายได้จากการปล่อยเช่า หรือขายเพื่อรับส่วนต่าง แต่ในสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนั้น ก็ต้องเผื่อวางแผนสำหรับการหาผู้เช่าไม่ได้ หรือการขายไม่ได้ราคาอย่างที่ตั้งใจไว้ด้วย เพราะในขณะที่รอคนมาเช่น เราก็ต้องเป็นคนที่แบกรับภาระค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว จึงต้องตอบตัวเองให้ชัดเจนว่า อยากซื้อบ้านเพื่ออะไรกันแน่ เพื่อวางแผนรับมือได้อย่างเหมาะสม ไม่ให้เกิดปัญหาใหญ่ๆ ตามมาทีหลัง

5 แนวทางพิจารณา ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ช่วงโควิด-19 - วัตถุประสงค์ในการซื้อต้องชัดเจนแน่นอน

2. กำหนดวันตัดสินใจซื้อ เพื่อวางแผนการเงินให้พร้อม

ต่อมาเมื่อได้วัตถุประสงค์ในการซื้อที่ชัดเจนแล้ว ก็ต้องมีการวางแผนและ กำหนดว่าจะซื้อเมื่อไร เพื่อที่จะวางแผนในการทำ Statement หรือ รายการเดินบัญชีให้พร้อมต่อการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ในขณะเดียวกันก็ต้องวางแผนการเงินให้รอบคอบ ทั้งค่าผ่อนชำระรายเดือน ค่าวางเงินดาวน์ ค่าโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อีกหลายรายการ เพราะหากเราไม่วางแผนการเงิน ไม่กำหนดวันซื้อให้แน่ชัดแล้ว ในการทำ Statement และการเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติสินเชื่อกับธนาคาร ก็อาจไม่สมบูรณ์พอที่จะได้รับการอนุมัติ และทำให้ไม่สามารถซื้อได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจ

5 แนวทางพิจารณา ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ช่วงโควิด-19 - กำหนดวันตัดสินใจซื้อ เพื่อวางแผนการเงินให้พร้อม

3. ต้องแน่ใจในความมั่นคงทางอาชีพของตัวเอง

เราต้อง มีความมั่นคงทางอาชีพของตัวเอง มากพอ เพราะอาชีพนั้นของเราจะเป็นแหล่งรายได้ให้มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้าน ซึ่งหากเกิดวิกฤตต้องเปลี่ยนงาน หรือว่างงาน ก็จะทำให้ไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระได้ โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ หลายบริษัทก็มีแนวโน้มที่อาจเกิดปัญหา จนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการงานของเราได้

5 แนวทางพิจารณา ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ช่วงโควิด-19 - ต้องแน่ใจในความมั่นคงทางอาชีพของตัวเอง

4. เลือกทำเลที่ดีที่สุด

ช่วงสถานการณ์โควิดทำให้ราคาบ้านและคอนโดหลาย ๆ ที่ลดต่ำลง ทำให้เราอาจเลือกซื้อจากราคามากกว่าจะดู ความเหมาะสมของทำเล จนอาจจะทำให้ไม่ตอบโจทย์ในภายหลังได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่อาศัยเองหรือเพื่อลงทุน ก็จำเป็นต้องพิจารณาถึงทำเลให้รอบคอบ ให้เข้ากับสไตล์การใช้ชีวิตของตัวเองมากที่สุด หรือให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายผู้เช่ามากที่สุด เพื่อการอาศัยอยู่ในระยะยาว

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ช่วงโควิด-19 - เลือกทำเลที่ดีที่สุด

5. พิจารณามาตรการรัฐและเลือกโปรโมชั่นที่คุ้มค่า

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 นี้ ภาครัฐได้ออกมาตรการลดค่าโอนและค่าจดจำนองลงเหลือเพียง 0.01% ซึ่งมีผลทำให้จากเดิมที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ล้านละ 30,000 บาท จะเหลือต้องจ่ายเพียงแค่ล้านละ 200 บาทเท่านั้น โดยระยะเวลาสำหรับมาตรการดังกล่าวจะมีผลถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งก็ควรซื้อและโอนให้เสร็จสิ้นภายในปี 2564 นี้ เพื่อให้ได้ส่วนลดค่าใช้จ่ายมากที่สุด รวมถึงพิจารณาโปรโมชั่นจากผู้ประกอบการต่างๆ ให้คุ้มค่าและตรงกับความต้องการของเราด้วย

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ช่วงโควิด-19 - พิจารณามาตรการรัฐและเลือกโปรโมชั่นที่คุ้มค่า

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังตัดสินใจที่จะเลือก ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต่างๆ ในช่วงโควิดนี้ สามารถนำทั้ง 5 แนวทางที่เราแนะนำไปพิจารณาได้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องมีความพร้อมในรายได้และความมั่นคงในอาชีพ เพื่อที่การซื้อบ้านหรือคอนโดของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่กระทบกับการใช้ชีวิตของคุณ